PPP Středočeská

Outsourcing IT


 • Realizace: 1.1.2010

Popis projektu

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje je nástupnickou organizací dvanácti sloučených pedagogicko-psychologických poraden Středočeského kraje, které jsou dnes jejími odloučenými pracovišti. Ke sloučení těchto příspěvkových organizací došlo ke dni 1.1.2005 na základě rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje.

www
 • Poskytnuté služby:

  • Správa serverů
  • Správa stanic
  • Bezpečnost
  • Helpdesk
  • Zálohy
 • Zákazník:

  Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje